System Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7

 

SIP GEO-INFO powstał w 1991 roku na zlecenie Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i jest najlepszym, najstarszym i jedynym

w pełni obiektowym systemem do prowadzenia numerycznych zasobów mapy wielkoskalowej i mapy topograficznej (TBD) w kraju. Obecnie liczba wdrożeń Systemu GEO-INFO przekroczyła 1100 licencji, funkcjonujących przede wszystkim w ponad stu ośrodkach administracji samorządowej i państwowej, w tym w wielu dużych miastach, m.in.: Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Świnoujściu, Lesznie, Opolu, Kielcach, Radomiu, Piotrkowie Trybunalskim, Koninie, Stargardzie Szczecińskim, Bielsku-Białej, Kędzierzynie-Koźlu, Jeleniej Górze, Nowej Soli, Pile i Kaliszu i innych.

W województwach: wielkopolskim, opolskim oraz w większej części województw lubuskiego i zachodniopomorskiego System GEO-INFO 7 został ustanowiony, jako standard geodezyjnego zasobu numerycznego.

Więcej

Centrum szkoleniowe GEO-INFO

Centrum szkoleniowe GEO-INFO kształci kadry kierownicze, inspektorów nadzoru oraz operatorów systemu informacji przestrzennej.

Program szkoleń, zweryfikowany wieloletnią praktyką, zawiera materiał precyzyjnie dobrany do potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup uczestników. Przekazywana jest wiedza teoretyczna oraz praktyczne wskazówki, wynikające z wieloletnich doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemu GEOINFO w różnych regionach kraju.

Więcej...

Dla kogo jest GEO-INFO?

Oferta GEO-INFO jest skierowana do szerokiego grona użytkowników Systemów Informacji Przestrzennej i wykracza poza środowisko producentów wielkoskalowych map geodezyjnych. Aby sprostać wymaganiom użytkowników mapy nuemrycznej, GEO-INFO posiada wyspecjalizowane moduły obsługujące zadania z wielu dziedzin.

Z możliwości systemu mogą między innymi korzystać: geodeci, osoby prowadzące kataster wielozadaniowy, projektanci, osoby odpowiedzialne za planowanie i gospodarkę przestrzenną, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, zarządzający zakładami przemysłowymi, nauczyciele (SIP w cyklu dydaktycznym).

Rozwiązania w ofercie SIP GEO-INFO 7:

1. Wykonawstwo geodezyjne
Aplikacja GEO-INFO 7 Delta do wymiany danych i współpracy z ODGiK w trybie off-line.
Dla dużych projektów odpowiednio skonfigurowany do aktualnych potrzeb system GEO-INFO 7 z wykorzystaniem modułów aplikacji GEO-INFO 7 Mapa i  GEO-INFO 7 Integra.

2. Prowadzenie zasobu geodezyjnego
Zintegrowany system GEO-INFO 7.

3. Zarządzanie pracą ODGiK
Moduł zintegrowanego sytemu: GEO-INFO 7 Ośrodek.

Serwis oprogramowania

     

  • Umowa serwisowa jest podpisywana na okres jednego roku (najczęściej na początku roku kalendarzowego).

  • Umowa obejmuje doradztwo techniczne, informatyczne, merytoryczne i technologiczne, szkolenia uzupełniające. Usługa obejmuje także wsparcie drogą telefoniczną i przez e-mail.

  • Usługa serwisowa jest wykonywana w siedzibie klienta.

  • Liczba dni i koszt usługi są każdorazowo ustalane w klientem w umowie serwisowej.

 

Logowanie