Rozwiązania

Rozwiązania w ofercie SIP GEO-INFO:

1. Wykonawstwo geodezyjne
Aplikacja GEO-INFO Delta do wymiany danych i współpracy z ODGiK w trybie off-line.
Dla dużych projektów odpowiednio skonfigurowany do aktualnych potrzeb system GEO-INFO z wykorzystaniem modułów aplikacji GEO-INFO Mapa i  GEO-INFO EGiB.

2. Prowadzenie zasobu geodezyjnego
Zintegrowany system GEO-INFO.

3. Zarządzanie pracą ODGiK
Moduł zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Ośrodek.

4. GIS w aglomeracjach miejskich
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO EGiB, GEO-INFO Portal.

5. Ewidencja gruntów
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO EGiB.

6. Aplikacje GIS dla branży
Moduły zintegrowanego sytemu GEO-INFO: GEO-INFO Mapa, GEO-INFO Portal.

7. Dane ODGiK on-line - e-usługi

  • GEO-INFO i.Kerg - moduł do zgłaszania prac geodezyjnych przez Internet
  • GEO-INFO i.Wniosek - moduł do udostępniania danych z PZGiK dla obywateli
  • GEO-INFO i.EGiB - moduł udostępniający dane EGiB dla autoryzowanych użytkowników
  • GEO-INFO i.Komornik - moduł dla Komorników pozwalający sprawdzić stan posiadania danej osoby w bazie EGiB
  • GEO-INFO i.Rzeczoznawca - moduł dla Rzeczoznawców pozwalający generować raporty z RCiWN oraz przeglądać dowody zmian
  • GEO-INFO i.Adres - do prowadzenia EMUiA
  • GEO-INFO i.Zasob - moduł umożliwiający cyfryzację materiałów zasobu PZGiK on-line

 

8. GIS w edukacji
Wszystkie umożliwiające działalność edukacyjną moduły Zintegrowanego systemu GEO-INFO.

Logowanie