GEO-INFO V Funkcje warte zainteresowania

Niniejsza informacja ma na celu wskazanie, przypomnienie, odnowienie wiedzy na temat ciekawych i wartych zainteresowania funkcji modułu GEO-INFO V Mapa.

Opisy procedur znajdują się także w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO V Mapa.


Procedura "Wstaw dowolne opisy tylko na mapie"


Procedura znajduje się w menu rozwijalnym 'Redakcja mapy' i umożliwia przygotowanie i wyświetlenie na mapie Dowolnego Opisu.

Specjalną wartością funkcji jest możliwość jej użycia bez dodatkowych uprawnień Administratora systemu, jak to jest np. wymagane podczas definiowania podobnej funkcjonalności 'Wariant opisu' Konfiguratorze obiektów.


'Dowolny Opis' należy rozumieć, jako dowolnie skonfigurowaną kombinację wartości atrybutów rekordów obiektów, także z możliwością wykonania operacji matematycznych na atrybutach o wartościach liczbowych. Dodatkowo, w Dowolnym Opisie można umieścić własne, dowolne teksty oraz warunki logiczne. W definicji Formatu Opisu można uwzględniać atrybuty z baz systemu zintegrowanego: GEO-INFO V Mapa - Integra.

Dla ułatwienia definiowania Formatu Dowolnych Opisów procedura jest wyposażona w Kreator formatów opisu, którego obsługa jest opisana w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO V Mapa, Konfigurator obiektów, Rozdział: 'Format opisu'.


Opisy mogą mieć dowolną czcionkę, kąt skręcenia, wysokość, kolor, justowanie oraz mogą być umieszczone na dowolnej warstwie.

Funkcja posiada opcję Konfiguracji umożliwiającą zapisanie zdefiniowanych Formatów Opisu dla późniejszego, ponownego, wielokrotnego ich wykorzystania.


Opis wygenerowany funkcją 'Dowolne opisy' - identyfikuje obiekt tak samo jak oryginalny opis obiektu, tzn. wskazanie tego opisu umożliwia uzyskanie informacji o obiekcie.

Dowolne Opisy można redagować w trybie 'Tylko na mapie', co jest szczególnie wykorzystywane podczas przygotowania map specjalnych (np. dla projektanta lub dla protokółu z 'wyłożenia EGB').


Przykład Dowolnego Opisu:

Dla 'Dowolnego Opisu', który na wybranych działkach ma dodatkowo (oprócz standardowego Numeru działki) prezentować na mapie powierzchnię geodezyjną w hektarach i numer KERG, Format opisu przedstawia się następująco:

'Pow.geod= ',#.4#_geodesy_area/10000,' ha','|','KERG=',KRG.n

Gdzie:

'Pow.geod.=' - tekst: Pow.geod.=

#.4#_geodesy_area/10000 - wartość atrybutu: 'Powierzchnia geodezyjna' podzielona przez 10000 i wyświetlona z dokładnością do 4 miejsc dziesiętnych.

'ha'    - tekst: ha

'I'    - wartość tekstowa '|' (pionowa kreska) powodująca przeniesienie dalszej części Opisu do następnej linii.

'KERG=' - tekst: KERG=

KRG.n - wartość atrybutu: 'Numer zasobu lub KERG'

W efekcie takiej definicji Formatu opisu na mapie pojawi się (przykładowo) następujący opis:

Pow.geod.= 0.1213 ha

KERG=011-150/2007

Przykładowe okno dialogowe procedury 'Wstaw dowolne opisy tylko na mapie':


Logowanie