GI Sigma Demo

GEO-INFO 6 Sigma 2015 Demo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów udostępniamy  nieodpłatnie moduł GEO-INFO 6 Sigma Demo
przeznaczony do obsługi Wydziałów Gospodarowania Nieruchomościami.

Pobierz nieodpłatny program:
[31 MB]  GEO-INFO 6 Sigma  Demo (15.06.2015)


Wersja Demo została wydana z następującymi ograniczeniami względem pełnej wersji modułu Sigma:

- Limit 30 uruchomień.

- Baza ograniczona tylko do dwóch obrębów,

- Mapa niedostępna (dostępna tylko w ODGiK w pełnej wersji),

- Możliwe tylko 2 strefy dla czynszów dzierżawnych do wprowadzenia,

- maksymalnie 3 stawki procentowe opłat w słowniku,

- Licznik wygenerowanych dokumentów przez generator dokumentów (30),

- Brak możliwości aktualizacji i importu SWDE.

UWAGA!

1) Przed instalacją GEO-INFO 6 Sigma należy zainstalować SQL Server Express, zgodnie z instrukcją obsługi dostępną w dokumentacji.

2) Instalacja jest jednostanowiskowa, w związku z tym należy ją wykonać w całości  na jednym komputerze (pełna wersja modułu posiada funkcje instalacji serwerowej).

3) Dla wersji Demo został utworzony domyślny użytkownik:

użytkownik: sigma

hasło: $!gm@123

 

Logowanie