Usprawnienie wymiany danych pomiędzy wykonawcą a ODGiK

Instalacja technologii usprawniającej i przyspieszającej wymianę danych pomiędzy Wykonawcą prac geodezyjnych i Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czyli jak zautomatyzować wymianę danych pomiędzy ODGIK i Wykonawcą posiadającym moduł GEO-INFO 6 Delta?

 1. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez ODGiK zintegrowanych modułów GEO INFO 6 Mapa i GEO INFO 6 Ośrodek z Zudp systemu GEO-INFO 6.
 2. Konieczne jest skonfigurowanie serwera, na którym zainstalowane są moduły GEO-INFO 6 Mapa i GEO INFO 6 Ośrodek z Zudp systemu GEO INFO 6:
  • Przez pracownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o. poprzez udostępnienie zdalnego połączenia z serwerem, który umożliwia dostęp do programów i bazy modułów GEO-INFO 6 Mapa i GEO-INFO 6 Ośrodek z Zudp - opcja najszybsza,
  • Przez pracownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o. osobiście podczas wizyty w ODGiK.
 3. Z odpowiednio skonfigurowanego i zintegrowanego systemu GEO-INFO 6, ośrodek wydaje plik eksportu danych w formacie GIV do modułu GEO-INFO 6 Delta.
  • Przez Internet i portal GEO-INFO 6 i.Kerg (najszybsza forma przekazania danych Wykonawcy)
  • Tradycyjnie z modułu GEO-INFO 6 Ośrodek z Zudp - plik ręcznie przygotowany przez pracownika ODGiK
   • do odbioru osobistego w siedzibie ODGiK,
   • do wysłania drogą e-mail.
 4. Wykonawca posiadający moduł GEO-INFO 6 Delta i dostęp do Internetu -  może bez wizyty w siedzibie ODGIK automatycznie, w trybie ON-LINE aktualizować dane otrzymane z ODGiK. (http://www.geo-info.pl/wsparcie-uzytkownika/newsletter-menu/2012/022012/narzedzia-gi-delta)
 5. Oddanie zakończonej pracy geodezyjnej wykonanej z wykorzystaniem modułu  GEO-INFO 6 Delta do ODGiK:
  • jeżeli w ODGiK funkcjonuje moduł-portal GEO-INFO 6 i.Kerg - zakończone opracowanie można przekazać przez Internet,
  • jeżeli w ODGiK nie funkcjonuje moduł-portal GEO-INFO 6 i.Kerg - zakończone opracowanie należy przekazać do ODGiK osobiście lub drogą e-mail (wg procedury obowiązującej w danym ODGiK).

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej funkcjonujące w systemie GEO-INFO 6 zainteresowane uruchomieniem usługi aktualizacji wydanych danych w trybie ON-LINE i tym samym przyspieszeniem obsługi Wykonawców, do skorzystania z oferowanej technologii i skontaktowania się z Działem Sprzedaży SYSTHERM INFO Sp. z o.o.