Zapraszamy na Prezentację aplikacji GEO-INFO 6 i.Zamówienie

W czwartym kwartale bieżącego roku w siedzibie SYSTHERM INFO Sp. z o.o. w Poznaniu organizowane będą prezentacje dla Klientów zainteresowanych modułem GEO-INFO 6 i.Zamówienie.

GEO-INFO 6 i.Zamówienie to funkcjonująca w oknie przeglądarki internetowej aplikacja, dedykowana zarejestrowanym i niezarejestrowanym Klientom ODGiK, przeznaczona do sprzedaży map przez Internet.

Aplikacja zapewnia:

 

  • wskazanie zadanego obszaru Zamówienia na mapie z podświetlonymi obszarami określającymi istniejące pokrycie mapą
  • w pełni automatyczną realizację Zamówienia w module GEO-INFO 6 Ośrodek (nadanie numeru Zamówienia, dekretacja, kosztorysowanie, wygenerowanie Dokumentu Sprzedaży oraz zmiana statusu Zamówienia na: Zakończony; cały proces  Zamówienia przebiega bez udziału pracownika Wydziału Geodezji i Kartografii)
  • rejestrację w module GEO-INFO 6 Ośrodek tzw. Klienta Tymczasowego
  • realizację opłat przez system płatności internetowych
  • w pełni automatyczne wygenerowanie mapy, która ma być udostępniona Zamawiającemu po opłaceniu ceny zakupu w postaci wydruku elektronicznego w ogólnodostępnym formacie PDF
  • możliwość zakupu kilku map w ramach jednego Zamówienia
  • opisaną wyżej, pełną funkcjonalność przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

 

Niewątpliwą zaletą programu jest fakt, że działa on na zasadzie Wizarda, prowadząc użytkownika 'za rękę' przez cały proces zakupu map

http://www.geo-info.pl/wsparcie-uzytkownika/newsletter-menu/2012/2012-05-14-09-53-18/geo-info-6-izamowienie

Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z możliwościami tego oprogramowania, prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w prezentacji.

Serdecznie Zapraszamy do Poznania.

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta - tel. 61 846 20 80